Key Account Manager

Location Amsterdam
Discipline: Biotechnology
Job type: Temporary/Freelance
Contact name: Gemma Dozy

Contact email: g.dozy@panda-int.com
Job ref: 12016
Published: 18 days ago

Voor onze belangrijkste biotech klanten in Amsterdam ben ik op dit moment op zoek naar een Key Account Manager.

De functie zal in eerste instantie voor zes maanden zijn, er is ook een optie tot permanent.

Verantwoordelijkheden

 • Het actief beheren van bestaande en potentiele accounts:
 • Onderhoudt contacten met (potentiële) relaties;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor (bestaande en potentiële) CMO gerelateerde contractpartners met betrekking tot alle aspecten van de producten en diensten van onze organisatie, denkt mee ten aanzien van de wensen van contractpartners;
 • Behoudt het overzicht en bewaakt planningen, leveringen en afspraken uit de business en quality agreements voor producten/diensten en projecten, en houdt hierover contact met de contractpartner;
 • Onderneemt actie ten einde deze op te lossen zoals het aanzetten van de organisatie tot tijdige vrijgifte van producten, het sluiten van events en het afstemmen van QA opinies met contractpartners;
 • Coördineert contacten tussen contractpartners en de afdeling registratie rondom registratiewijzigingen en –indieningen en is betrokken bij audits en de follow-up van bevindingen;
 • Treedt op als initiator of deelnemer aan klant specifieke projecten binnen de bestaande organisatie, zoals het outsourcen van activiteiten, het realiseren van productverbetering/-ontwikkeling en het doorvoeren van wijzingen als gevolg van veranderende wetgeving;
 • Signaleert klantwensen en vertaalt deze naar voorstellen, gedragen door de bestaande organisatie. Coördineert het traject van voorstel tot routine operatie en vervult hierbij een brugfunctie tussen contractpartners, opdrachtgevers en projectgroepen;
 • Doet voorstellen voor aanpassing-/uitbreiding van het product-/dienstenaanbod op basis van contacten met CMO gerelateerde contractpartners en interne klanten;
 • Levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen in het vastgestelde jaarplan van de afdeling en levert een bijdrage aan het afdelingsbeleid door het doen van voorstellen aan de manager.

Profile

 • Afgeronde bachelor opleiding op het gebied van bijvoorbeeld (bio-)chemie, procestechnologie, farmacie;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de farmaceutische industrie;
  • Kennis van en ervaring met projectmanagement: essentieel voor deze functie is de vaardigheid om overzicht te hebben en te houden bij complexe en/of afdeling overstijgende projecten;
  • Kennis en begrip van de organisatie, zowel afzonderlijke als organisatie brede producten, processen, procedures en (GMP-)richtlijnen;
  • Initiatief, zelfstandigheid, oplettendheid, volharding, integriteit;
  • Sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, het kunnen overbruggen van verschillende belangen, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden en het kunnen beïnvloeden van sfeer;
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal alsmede presentatievaardigheid;

Startdatum

 • Bij voorkeur op korte termiijn

 

Project Duur

 • Zes maanden (tot vaste invulling is gevonden)

 

Geïnteresseerd?

 

Als je geïnteresseerd bent in de bovenstaande beschrijving, solliciteer dan met je cv.

PS: Wist je ook dat we een genereus verwijzingsprogramma bieden, omdat geweldige mensen andere geweldige mensen kennen, toch?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemma Dozy via +31 (0) 20 20 44502 of per e-mail via g.dozy@panda-int.com